banner.jpg

Medicinska översättningar

LE Translations är ett översättningsföretag som är specialiserat på översättning av medicinsk text och särskilt inom området läkemedel. Även översättningar inom andra områden så som konst, utbildning, miljö, energi, marknadsföring, turism och allmänspråkliga texter utförs. Företaget arbetar med källspråken finska och engelska och målspråket svenska.


LE Translations levererar professionella översättningar av hög kvalitet. Målet är nöjda kunder som alltid får högklassiga översättningar till överenskommet pris och vid överenskommen tidpunkt.


Ta kontakt för mer information!