banner.jpg

Om oss

Lena Engblom

Lena Engblom

Efter studentexamen 1976 utbildade jag mig till laboratorieskötare och arbetade inom vården i cirka 20 års tid. Jag har emellertid alltid varit mycket intresserad av språk och 1998 beslutade jag att lägga om kursen och börja läsa språk. Jag avlade kandidatexamen i humanistiska vetenskaper vid Vasa universitet år 2001.

Redan år 2000 började jag bygga upp min översättningsverksamhet och grundade en firma som enskild näringsidkare. År 2008 ombildades firman till Oy LE Translations Ab.

Jag började tidigt inrikta verksamheten på medicinska översättningar och fann så småningom min nisch inom området läkemedel. Idag översätter jag främst medicinsk text från finska och engelska till svenska. I detta arbete har jag stor nytta av min tidigare vårdutbildning.

Jag är auktoriserad translator i språkriktningarna finska, engelska och tyska till svenska. Jag åtar mig auktoriserade översättningar med stämpel och underskrift från finska till svenska, de andra språken enligt särskild överenskommelse.

Medlem i Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto - Finlands översättar- och tolkförbund ry.