banner.jpg

Tjänster

Översättning

Vi översätter facktexter från finska och engelska till svenska. Vårt främsta specialområde är medicinsk översättning och framför allt texter som gäller läkemedel. Vi har mångårig erfarenhet av att översätta dokument för kliniska prövningar så som patientinformation, dagböcker m.m. Vi har även flera års erfarenhet av att översätta bipacksedlar och produktresuméer.

Vi åtar oss även översättningar inom andra områden så som konst, utbildning, miljö, energi, marknadsföring och turism samt allmänspråkliga texter. Vi tillhandahåller auktoriserade översättningar i språkriktningen finska till svenska.

Vi uppskattar dialog med kunden kring texten och termerna. När vi tillsammans med kunden finslipar översättningarna får vi det bästa resultatet.

Språkgranskning och korrekturläsning

Vi utför även språkgranskning och korrekturläsning av svenska texter.

Priser

Priset för översättning baseras på antalet ord eller antalet rader. Språkgranskning och korrekturläsning utförs mot timlön. Priserna överenskoms enligt kundens önskan antingen specifikt för varje projekt eller genom avtal för fortlöpande samarbete.